Producenci
Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest spółka „Soul lab sp. z o.o." z siedzibą w Warszawie, adres: ul. J.K. Chodkiewicza 8 lok. 80, 02-593 Warszawa, NIP: PL 5213788440, REGON: 36783794300000, wpisana przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, III Wydział Gospodarczy KRS do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000687363 (zwana dalej „Soul lab sp. z o.o.”).

2. Dokonując rejestracji lub składając zamówienie w Serwisie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie spółki „Soul lab sp. z o.o." oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, realizacji zamówień i umowy sprzedaży (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub w trakcie składania zamówienia). Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia lub umowy przez Serwis. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

3. Spółka „Soul lab sp. z o.o." przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji zamówień i umów, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe Klientów są przetwarzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. „Soul lab sp. z o.o." przekazuje dane osobowe Klientów wyłącznie tym przedsiębiorcom, którzy realizują na zlecenie spółki „Soul lab sp. z o.o." zamówienia złożone przez Klientów. Przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty odbywa się wyłącznie w celu realizacji zamówień złożonych przez Klientów.

5. Spółka „Soul lab sp. z o.o." każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną. „Soul lab sp. z o.o." może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonych usług:

a. nazwisko i imiona;

b. adres zamieszkania lub pobytu;

c. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu;

d. adres poczty elektronicznej;

e. numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego;

f. płeć;

g. data urodzenia.

6. „Soul lab sp. z o.o.", jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

7. „Soul lab sp. z o.o." zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do treści swoich danych, prawo żądania aktualizacji danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

8. Spółka „Soul lab sp. z o.o." przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych – w tym w celu wysyłanie Klientowi newslettera oraz innych informacji handlowych – jedynie za zgodą Klienta (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub składania zamówienia).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl